top of page
Typewriter

Sejarah

Dasar Perjuangan Asas '50

  • Telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1950, Asas '50 mewakili suara dan inspirasi masyarakat Melayu dengan cara yang ideal melalui kesusasteraan dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957.  

  • Falsafah Asas '50, "Seni Untuk Masyarakat", yang membawa perkembangan dalam dunia kesusasteraan moden.

Screenshot 2023-12-03 122534.png

Pada hari yang bertuah ini iaitu 6 Ogos 1050 jam 3.00 petang, yang berlangsung di 24-H Henderson Road, Singapura, perhimpunan yang ditunggu-tunggu baru sahaja bermula.  ASAS'50 diasaskan oleh 19 penulis yang menghadiri perhimpunan tersebut seperti berikut:

Pelopor2 Asas50

(Nama Pena)

1 Muhammad Ariff Ahmad (MAS)

2 Kamaluddin Muhammad (Keris Mas)

3 Abdul Wahab Muhammad (Awam-il Sarkam)

4 Abdul Jalil Haji Nor (Merayu Rawan)

5 Munir Ali (Rosmera)

6 Kumasi Haji Dainuri (Teruna Jaya)

7 Abdul Majid Husain (Hamzah)

8 Masuri Salikun (Masuri S.N)

9 Abu Yamin Kasun (Abu Yamin Kasun)

10 Ahmad Ramli Abdul Karim (Ramlimah)

11 Muhammad Daud (Muhammad Daud)

12 Muhammad Yusof Yaacob (Jim)

13 Muhammad Salleh Mahmud (Teruna Maya)

14 Jaffar Mohamed (Jymy Asmara)

15 Abdullah Osman (Dora)

16 Mustaffa Yassin (Mus Marduwati)

17 Hamzah Omar (Hamzah Omar)

18 Ahmad Mohammad Alin (Lela Dewana)

19 Mohd Yasir Mohd Rais (Suryani)

Selepas perasmian persatuan ASAS'50, tujuh lagi ahli penulis turut serta menambah tenaga kerja dan ilham-ilham penulisan.  Mereka terdiri dari:

20 Asraf Haji Abdul Wahab (Asraf Haji Abdul Wahab)

21 Kalthum Haji Sa'adun (Rayuan Sukma)

22 Djah Lelawati (Djah Lelawati)

23 Mohd Said Mohammad (Wanchu)

24 Abu Yazid Abidin (Wijaya Mala)

25 Jamil Sulong (Jamil Sulong)

26 Mohamad Baharom (Muhibbah Asmara)

bottom of page